(1)
Romanik, A. Wariantywność (orto)graficzna pożyczek Angielskich W świetle Normatywistyki języka Rosyjskiego. strp 2019, 44, 347-358.