(1)
Pawletko, B. Arka pamięci? Kilka Uwag Na Marginesie filmów Aleksandra Sokurowa Rosyjska Arka I Frankofonia. strp 2020, 45, 67-81.