(1)
SÅ‚upianek-Tajnert, D. Wykaz Publikacji Profesora Andrzeja Sitarskiego. strp 2021, 46, 15-21.