(1)
Sarnowski, M. O Rusycyzmach W Utworach Mariusza Wilka (rekonesans Badawczy). strp 2021, 46, 171-182.