(1)
Słupianek-Tajnert, D. Fizyk Jako Element Aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall I Jacka Hugo-Badera). strp 2021, 46, 183-199.