(1)
Książek, A. Dwie Przestrzenie Wojennej Propagandy. Język utworów Moskiewskich Okien TASS. strp 2021, 46, 185-199.