(1)
Zając-Haduch, K. Narracyjność językowego Obrazu Ludzkiej Egzystencji W Polskich I Rosyjskich połączeniach Wyrazowych zawierających Czasowniki Ruchu iść/идти, сhodzić/ходить (na Materiale Leksykograficznym). strp 2021, 46, 233-241.