(1)
Orzechowska, J. Emocjonalne Przymiotniki W języku Polskim I Rosyjskim. Paralele I Kontrasty. strp 2022, 47, 197-204.