(1)
Rudyk, A. Leksykalne wykładniki Emocji Pozytywnych W tekście Polskim W porównaniu Z Rosyjskim przekładem. strp 2023, 48, 97-114.