(1)
Piecewicz, D. Non-Speech Information W Angielskich I Rosyjskich Napisach Closed Captions Zawartych W Serialu Эпидемия. Analiza Kontrastywna. strp 2023, 48, 115-132.