(1)
Król, M. Typologia Homonimii językowej Z Punktu Widzenia Pragmatyki. strp 2016, 143-150.