(1)
Wiatr-Kmieciak, M.; Wiatr, H. Wasylisa Prekrasnaja I Inni W Rosyjskiej Ludowej Bajce Magicznej. strp 2016, 371-378.