(1)
Rudyk, A. Subiekt Semantyczny W Zdaniach Typu „Ему хочется спать” W porównaniu Z językiem Polskim. strp 2016, 40, 139-146.