(1)
Szutkowski, T. Jednostka Paremiczna W Europejskich I amerykaƄskich Nurtach Lingwistycznych. strp 2016, 40, 167-178.