Biełousowa, W. (2018). Twórczość Jakowa Gołosowkera w kontekście kultury rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej. Studia Rossica Posnaniensia, (37), 25–32. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12709