Hrynyk, A. (2018). Twórczość Mariny Cwietajewej w kontekście gender studies. Studia Rossica Posnaniensia, (37), 79-86. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12718