Korbicz, H. (2018). Spojrzenie z zewnątrz: literatura rosyjska w twórczości krytyka ukraińskiego Mykoły Jewszana. Studia Rossica Posnaniensia, (37), 119–128. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12728