Rzeszewska, D. (2018). Nieznany znany poeta. O żydowskim aspekcie życia i twórczości Samuela Marszaka. Studia Rossica Posnaniensia, (37), 309–318. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12764