Szokalski, J. (2018). Modlitwa i gestyka religijna w poezji Jesienina. Studia Rossica Posnaniensia, (37), 335–342. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12808