Waliszewska, G. (2018). Memuary Anny Jewdokimowny Łabziny – przyczynek do poznania obyczajowości kobiety rosyjskiej końca XVIII wieku. Studia Rossica Posnaniensia, (37), 355–360. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12811