Bortnowski, A. (2018). Ukraina na początku XX wieku oczami Konstantego Paustowskiego. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 5–14. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.1