Osiewicz, B. (2018). „Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego” Jacka Kaczmarskiego jako intertekst. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 213–222. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12916