Nikołajew, N. (2018). „Plan świata” i motywy postępowania bohatera literackiego (I.S. Turgieniew i J. Byron). Studia Rossica Posnaniensia, (36), 203–212. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12917