Galina, N. (2018). Fantom historii i historia fantomu w powieści J. Drużnikowa „Pierwszy dzień reszty życia”. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 193–202. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13001