Murawski, A. (2018). Życie ludzkie na tle przestrzeni czasowej. Powieści M.A. Osorgina „Świadek historii” i „Książka o końcach”. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 185-192. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13002