Łukaszewicz, M. (2018). Motyw niezgody rodzinnej w rosyjskiej beletrystyce o życiu duchowieństwa lat 1860–1870. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 173–184. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13003