Kryłowa, S. (2018). Archetyp bohatera w powieści Olega Pawłowa „Opowieść Skarbu Państwa”. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 161–172. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13004