Królikiewicz, N. (2018). Treści estetyczne samobójstwa głównej bohaterki powieści L.N. Tołstoja „Anna Karenina”. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 151–160. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13005