Romaszczenko, L. (2018). Mikołaj Gogol w kontekście kulturowym epoki (na materiale opowiadania А. Połtorackiego „W Petersburgu”). Studia Rossica Posnaniensia, (36), 239–248. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13027