Sobennikow, A. (2018). Twórczość А.P. Czechowa w recepcji S.N. Bułhakowa. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 249–256. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13028