Szafranskaja, E. (2018). Fenomen prozy rosyjskiej: pisarze jako referenci obcych kultur etnicznych. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 257–268. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13029