Waligórska-Olejniczak, B. (2018). I. Turgieniew jako protomodernista. Sztuka „Miesiąc na wsi” w kontekście cyklu esejów К. Greenberga „Obrona modernizmu”. Zapowiedź nowego stylu artystycznego. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 269–276. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13030