Zbyrowski, Z. (2018). Twórczość Borysa Pasternaka w badaniach polskich. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 277–282. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13031