Kamiński, P. (2018). Wizje estetyczne S. Załygina, W. Astafjewa i W. Rasputina (na materiale publicystyki). Studia Rossica Posnaniensia, (36), 81–92. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13059