Ksenicz, A. (2018). Antona Czechowa spojrzenie na bieg historii. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 45–54. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.4