Kaliszan, J. (2018). Słownikowe homografy czasownikowe w języku rosyjskim. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 149–156. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.13