Kubecka, K. (2018). Derywacja czasowników w rosyjskim slangu młodzieżowym na bazie angielskiego materiału leksykalnego. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 199–208. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.18