Mocarz-Kleindienst, M. (2018). Komizm współczesnych filmów rosyjskich na warsztacie tłumacza. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 209–218. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.19