Rodziewicz, B. (2018). Konceptualizacja prawdy w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (perspektywa aksjologiczna). Studia Rossica Posnaniensia, (42), 231–242. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.21