Sarnowski, M. (2018). „…z polska — po rosyjsku”, czyli o tym, jak Polacy używają ruszczyzny. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 259–272. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.23