Gallo, J. (2018). Zagadnienie komunikacji interkulturowej w nauczaniu języków obcych. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 295–306. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.26