Szafernakier-Świrko, A. (2018). Pozajęzykowe komponenty jednostki dydaktycznej. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 329–334. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.29