Крашенинникова, Ю. (2018). Rosyjskie powiedzenia weselne: kilka uwag o specyfice funkcjonowania tekstu obrzędowego w nieobrzędowej sytuacji. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 135–148. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.11