Orzechowska, J. (2018). Święto w językowej świadomości Polaków i Rosjan. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 173–182. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.14