Stryjakowska, A. (2018). Małe święto jako nośnik tożsamości kulturowej w powieści „Telluria” Władimira Sorokina. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 221–230. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.19