Tyczko, K. (2018). Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści „Испуг” Władimira Makanina. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 241–252. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.21