Горбунова, Л. (2018). O relacjach kategorii „deiktyczności” i „fasadowości”. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 283–288. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.25