Słupianek-Tajnert, D. (2018). Socjalny wymiar konceptu ‘PERCEPCJA WZROKOWA’ w językowym obrazie świata Rosjan i Polaków (na materiale czasowników percepcji wzrokowej). Studia Rossica Posnaniensia, (41), 427–438. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.39