Dziewanowska, D. (2018). Dyskusja jako jedna z metod nauczania problemowego języka rosyjskiego jako obcego. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 461–472. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.42