Andruszko, C. (2018). „Myśl” Leonida Andrejewa w kontekście „Myśli” Blaise’a Pascala. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 13–20. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13142